|TAO

2017/2018

Jégkorong

Határozat letölthető (pdf): Jégkorong Költségvetés

2017/2018

Kosárlabda

Határozat letölthető (pdf):
Kosárlabda határozat 
Költségvetés - hosszabbítás - KöltségvetésEtikai kódex

2016/2017

Kosárlabda

Határozat letölthető (pdf): Kosárlabda Költségvetés


2016/2017

Jégkorong

Határozat letölthető (pdf): Jégkorong Költségvetés
2015/2016

Kosárlabda

Határozat letölthető (pdf): Kosárlabda Költségvetés2015/2016

Jégkorong

Határozat letölthető (pdf): Jégkorong Költségvetés

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése


Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjábanmeghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni):
A Sportiskola az átszervezés után, újra elindíthatta az elmúlt évben a jégkorong szakosztályt. Feladatunk volt a szakág teljes
struktúrájának kialakítása, de a versenyzés is, hiszen városban működő másik jégkorong szakosztálytól átvett sportolókat beneveztünk a
korosztályos bajnokságokba.
A csoportokban lévő kisgyermekek létszáma még minimális volt, melyet az év folyamán próbáltunk feltölteni. Azonban további toborzóra,
népszerűsítésre szorul a sportág, hogy növelni lehessen a szakosztály létszámát.
A személyi feltételek biztosítása megtörtént. Minden csoportot megfelelő felkészültségű edző irányít.
További feladatunk a felszerelések beszerzése. Célunk, hogy minden jégkorongozónknak rendelkezésre álljon a szükséges felszerelés.

Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása:


A szakág létesítményfeltételei megoldottak. A megalakulás óta lehetőség van az atlétikapálya, a Toponári Tagiskola, valamint a
Jégcsarnok pályáinak, illetve tornatermének használatára.
A működéshez szükséges támogatás elnyerésével biztosítja a szervezet az edzők mmunkabérét, a bérlemények kifizetését, a sportolók
felszerelésenek megvásárlását, kiegészítését.
A támogatással rendelkezésre áll a versenyeken való részvételhez szükséges pénzügyi háttér.

Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben
rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben
mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni
ütemezését):


A szakosztály nem tervez beruházást, felújítást.


A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:


A 2015/2016-os bajnoki év a szakág második versenyévada lesz. Célunk továbbra is az, hogy a sportág bázisát megteremtsük, minél
több gyermeket toborozzunk. Továbbra is részt veszünk a bajnokságokban, de nem az eredmény lesz a fontos, hanem a létszám, a
technikai tudás megalapozása, emelése.
Feladatunk elsősorban a szakosztály struktúrájának kialakítása. a magasszintű képzés alapjainak megteremtése annak érdekében, hogy
megfelelő képzettségű, jó alapokkal rendelkező, magas technikai tudás birtokában lévő játékosokat neveljünk.
Szakmai, pedagógiai munkánkkal el kívánjuk érni, hogy jégkorongban is, mint az intézmény más szakosztályaiban, korosztályos
válogatottak, válogatott kerettagok legyenek. A bajnokságokban számoljanak majd csapatainkkal.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):


A szakosztály az elmúlt évben indult, kialakulóban van. Igyekszünk megteremteni minden feltételt ahhoz, hogy néhány év múlva jó
szervezeti keretek között működő, stabil háttérrel rendelkező utánpótlásnevelő szakosztály legyünk.

A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok
időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:


Az egészséges életmódra nevelés a sport által. A sportegyesülethez tartozás a sportolók, edzők és szülők részéről. A sportsikerek
erősítik a lakóhelyhez kötödő érzést is. Ezt támogatja az is, ha elérhető közelségben, jó infrastruktúrával rendelkező sportlétesítményt
tudhat magáénak egy lakóközösség.
A sportfejlesztési program haszna a lehetséges támogatói kör számára, ha egy összefogottt, eredményes és biztos szervezeti
felépítéssel rendelkező redszert támogathat.
Egy stabil háttér nélküli, csak a jelenre gondoló egyesület, nem vonzó a sportba befektetni kívánó támogató számára.

2014/2015

KOSÁRLABDA

Határozat letölthető (pdf): Kosárlabda Költségvetés

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Versenyeztetés költségei

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása.

A Sportiskola sportfejlesztési programjának rövidtávú céljait sikerült megvalósítani. A gyermeklétszám 100 fő felett mozog. Jó kapcsolatot alakítottunk ki azon iskolákkal, ahol az előkészítő, a kenguru csapatok készülnek, edzenek. A szakág létesítményfeltételei megoldottak. Az együttműködő iskolákban lévő tornatermeket, tornacsarnok használják csapataink. Az elnyert támogatással megfelelő mértékű munkabért biztosítunk edzőinknek és a szakosztályt segítő dolgozóknak. A korosztályos csapatok rendszeres résztvevői a számukra kiírt kötelező bajnokságoknak.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése.

A 2014/2015-ös évadban nem tervezünk beruházást.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve.

A 2014/2015-ös versenyidőszakban feladataink megegyeznek az eddigiekkel. Csoportjaink számát növeljük. A bajnokságban egyel több csapatot szeretnénk indítani kenguru és gyermek korosztályban. Célunk, a kialakult szervezeti felépítés, a hozzátartozó infrastuktúra megtartása. A magasznintű képzés megteremtése annak érdekében, hogy megfelelő képzettségű, jó alapokkal rendelkező, magas technikai tudás birtokában lévő játékosokat adjunk át a felvevő egyesülethez. Szakmai és pedagógiai munkánkkal el kívánjuk érni, hogy a kosárlabdázásban is, mint az intézmény másik szakosztályaiban, korosztályos válogatottak, válogatott kerettagok legyenek. A bajnokságokban számoljanak a szakosztályunk csapataival.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van).

A szakág szakmai programja nem változott. Az utánpótlás-nevelés fejlesztéssel, oktatással kapcsolatosan kiadott szakmai anyagra épül.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Az egészséges életmódra nevelés a sport által. A sportegyesülethez tartozás a sportolók, edzők, szülők részéről. A sportsikeresk erősítik a lakóhelyhez kötődő érzést is. Ezt támogatja az is, ha elérhető közelségben jó infrastruktúrával rendelkező sportlétesítményt tudhat magáénak egy lakóközösség. A sportfejklesztési program haszna a lehetséges támogatói kör számára, ha egy összefogott, eredményes és biztos szervezeti felépítéssel rendelkező rendszert támogathat. Egy stabil háttér nélküli, csak a jelenre gondoló egyesület nem vonzó a sportba befektetni kívánó támogató számára.
JÉGKORONG

Határozat letölthető (pdf): Jégkorong Költségvetés

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 

Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni):

 

A Sportiskola az elmúlt évek során jelentős változáson ment át. Néhány szakosztály és korcsoport megszünt az intézményben, majd újraindította őket a városi határozat. Így került vissza a jégkorong szakosztály is ebben az évben. Feladatunk, hogy újra szervezzük és felépítsük a szakosztályi struktúrát. Minél szélesebb alapokra helyezzük a jégkorong utánpótlás bázist. Megfelelő felkészültségű edzőkkel indítsuk el csoportokat.

A személyi feltételek biztosítása mellet mellett felmérésre került a felszerelések és sporteszközök igénye is. Úgy gondoljuk, hogy a feltételek biztosítása, megléte alapja a szakág elindításának. A felkészült edzők szakmai tudása biztosítéka annak, hogy a szakosztály fejlődésnek induljon.

 

Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása:

A szakág létesítmény feltételei megoldottak. A megalakulás óta lehetőség van az atlétika pálya, a Berzsenyi Tagiskola és a Jégcsarnok pályáinak, illetve tornatermének használatára.

A működéshez szükséges támogatás elnyerésével biztosítja a szervezet az edzők munkabérét, a bérlemények kifizetését, a sportolók felszerelésének megvásárlását, kiegészítését.

A támogatással rendelkezésre áll a versenyeken való részvételhez szükséges pénzügyi háttér.

 

Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

A szervezet nem tervezett ingatlan fejlesztést, beruházást.

 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:

A 2014/2015-ös bajnoki év a szakág első versenyévada lesz. Azonban célunk nem csak a versenyzés, hanem a sportág bázisának megalapozása, majd kiszélesítése.

Feladatunk elsősorban a szakosztály szervezeti felépítésének megalapozása. A magasszintű képzés alapjainak megteremtése annak érdekében, hogy megfelelő képzettségű, jó alapokkal rendelkező, magas technikai tudás birtokában lévő játékosokat adhassunk át majd a felvevő egyesület számára.

Szakmai, pedagógiai munkánkkal el kívánjuk érni, hogy jégkorongban is, mint az intézmény más szakosztályaiban, korosztályos válogatottak, válogatott kerettagok legyenek. A bajnokságokban számoljanak szakosztályunk csapataival.

 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):

Intézményünk szakosztálya ebben az évben indult. A városunkban működő másik jégkorong szakosztály átszerveződése miatt, komoly változások történnek jelenleg is. Ezért a szakosztály sportfejlesztési programjának kidolgozása folyamatban van.

 

A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

Az egészséges életmódra nevelés a sport által. A sportegyesülethez tartozás a sportolók, edzők, szülők részéről. A sportsikerek erősítik a lakóhelyhez kötődő érzést is. Ezt támogatja az is, ha elérhető közelségben, jó infrastruktúrával rendelkező sportlétesítményt tudhat

magáénak egy lakóközösség.

A sportfejlesztési program haszna a lehetséges támogatói kör számára, ha egy összefogott, eredményes és biztos szervezeti felépítéssel rendelkező rendszert támogathat.

Egy stabil háttér nélküli, csak a jelenre gondoló egyesület, nem vonzó a sportba befektetni kívánó támogató számára.


2013/2014

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Sportiskola sportfejlesztési programjának rövidtávú céljait sikerült megvalósítani. A gyermeklétszám 100 fő fölé emelkedett és folyamatosan emelkedik. Több bázis
iskolát sikerült kialakítani. Jelenleg három kaposvári iskolában, valamint egy a város vonzáskörzetében lévő iskolában edzenek a gyermekek.
Az elnyert támogatással megfelelő mértékű fizetést biztosítunk edzőinknek.
A szakosztály létesítményfeltételei biztosítottak. Korosztálynak megfelelő edzésnap és idő áll rendelkezésére a csoportoknak.
Folyamatos versenyzési lehetőséget biztosítunk csapatainknak.
A következő év feladata lesz, hogy sporteszköz és felszerelés állományunkat tovább bővítsük.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Jelen pályázat egyik alapvető tétele a sportcsarnokban lévő öltözők, orvosi szoba és a nézőtér felújítása, melyre hosszú idő után kerül sor.
Javításra kerülnek a nyílászárók, zuhanyozók, villany-és vízvezeték, stb.
A felújítás kezdési időpontja júniusban történik, míg az átadás tervezett időpontja 2013. szeptember hónapban.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
A 2013/2014-es versenyidőszakra szeretnénk elérni, hogy kb. 120 fővel kezdhessük meg a következő évadot. Ez a létszám a négy előkészítő csoportból, a kettő
kenguru csoportból és az egy gyermek csoportból áll.
Célunk, a kosárlabdázás bázisának szélesítése, a magas-szintű képzés megteremtése annak érdekében, hogy megfelelő képzettségű, jó alapokkal, magas technikai
tudással rendelkező játékosokat adjunk át a felvevő egyesületnek.
A szakmai és pedagógiai munkával el kívánjuk érni, hogy a kosárlabda sportban a középmezőny "tetején", vagy feljebb szerepeljenek felkészített csapataink.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési
program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A szakág szakmai programja továbbra is az országos szövetség által elkészített és kiadott utánpótlás-neveléssel kapcsolatos programra épül.

A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Az egészséges életmódra nevelés a sport által.
A sportegyesülethez tartozás a sportolók, edzők, szülők részéről. A sportsikerek erősítik a lakóhelyhez kötődő érzést is. Ezt támogatja az is, ha elérhető közelségben
jó infrastruktúrával rendelkező sportlétesítményt tudhat magáénak egy lakóközösség.
A sportfejlesztési program haszna a lehetséges támogatói kör számára, ha egy összefogott, eredményes és biztos infrastruktúrával rendelkező rendszert támogathat,
mintha egy stabil háttér nélküli, csak a jelenre gondoló egyesületet.


A Sportiskola sportfejlesztési programjának rövidtávú céljait sikerült megvalósítani. A gyermeklétszám 100 fő fölé emelkedett és folyamatosan emelkedik. Több bázis
iskolát sikerült kialakítani. Jelenleg három kaposvári iskolában, valamint egy a város vonzáskörzetében lévő iskolában edzenek a gyermekek.
Az elnyert támogatással megfelelő mértékű fizetést biztosítunk edzőinknek.
A szakosztály létesítményfeltételei biztosítottak. Korosztálynak megfelelő edzésnap és idő áll rendelkezésére a csoportoknak.
Folyamatos versenyzési lehetőséget biztosítunk csapatainknak.
A következő év feladata lesz, hogy sporteszköz és felszerelés állományunkat tovább bővítsük.
Jelen pályázat egyik alapvető tétele a sportcsarnokban lévő öltözők, orvosi szoba és a nézőtér felújítása, melyre hosszú idő után kerül sor.
Javításra kerülnek a nyílászárók, zuhanyozók, villany-és vízvezeték, stb.
A felújítás kezdési időpontja júniusban történik, míg az átadás tervezett időpontja 2013. szeptember hónapban.
A 2013/2014-es versenyidőszakra szeretnénk elérni, hogy kb. 120 fővel kezdhessük meg a következő évadot. Ez a létszám a négy előkészítő csoportból, a kettő kenguru
csoportból és az egy gyermek csoportból áll.
Célunk, a kosárlabdázás bázisának szélesítése, a magas-szintű képzés megteremtése annak érdekében, hogy megfelelő képzettségű, jó alapokkal, magas technikai
tudással rendelkező játékosokat adjunk át a felvevő egyesületnek.
A szakmai és pedagógiai munkával el kívánjuk érni, hogy a kosárlabda sportban a középmezőny "tetején", vagy feljebb szerepeljenek felkészített csapataink.
A szakág szakmai programja továbbra is az országos szövetség által elkészített és kiadott utánpótlás-neveléssel kapcsolatos programra épül.
Az egészséges életmódra nevelés a sport által.
A sportegyesülethez tartozás a sportolók, edzők, szülők részéről. A sportsikerek erősítik a lakóhelyhez kötődő érzést is. Ezt támogatja az is, ha elérhető közelségben
jó infrastruktúrával rendelkező sportlétesítményt tudhat magáénak egy lakóközösség.
A sportfejlesztési program haszna a lehetséges támogatói kör számára, ha egy összefogott, eredményes és biztos infrastruktúrával rendelkező rendszert támogathat,
mintha egy stabil háttér nélküli, csak a jelenre gondoló egyesületet.
 

TAO határozat.pdf letöltése
Költségterv 2013/2014 letöltése